clanak False

Prijeteće pismo gradonačelniku

19.04.2017.

O prijetećem pismu upućenom gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću možemo vas izvijestiti sljedeće:

Pismo prijetećeg sadržaja u Ured gradonačelnika pristiglo je poštom u srijedu, 10. ožujka 2010., a policiji je predano u petak, 12. ožujka.

Policijskoj upravi zagrebačkoj, koja je prava adresa i za sva vaša eventualna dodatna pitanja, zahvaljujemo na brzoj i učinkovitoj reakciji.


ARHIVA