clanak False

Gradonačelnik o vrtićima

19.04.2017.

Drage Zagrepčanke i Zagrepčani,
dragi roditelji,Svjedoci smo da ovih dana, kroz medije, do vas svakodnevno dopiru različite informacije o upisima u vrtiće i korištenju olakšica prema prihodovnim kriterijima, prema kojima oni koji imaju više, više i plaćaju, a oni koji imaju manje i najmanje, plaćaju manje ili ništa.

Zbog istine, i zbog vas koji koristite ove olakšice, dužan sam ponoviti neke ključne činjenice:


Gradonačelnik je, kao izvršna vlast, postupao sukladno zakonskim ovlastima i nije kršio Zakon o lokalnoj samoupravi, kao ni druge zakone koji uređuju pitanja funkcioniranja izvršne vlasti u odnosu na predstavničko tijelo.
To potvrđuje i Ministarstvo financija RH u svom Očitovanju od 15. lipnja 2011. (KLASA: 601-01/11-01/1, URBROJ: 513-05-02/11-5), navodeći:
Gradonačelnik je dopisom od 11. travnja 2011. predložio ... Prijedlog odluke ..., koji je bio usklađen s Proračunom Grada Zagreba za 2011. i Programom.“, i nastavlja:
Gradska skupština nije usvojila Prijedlog odluke koji je dostavio gradonačelnik, ali je na 24. sjednici ... donijela Odluku ..., koja, ... nije u skladu s Proračunom za 2011. i Programom.“
Ministarstvo financija RH u istom Očitovanju u nastavku iznosi i uvjetno mišljene kojim kaže:
„... da ne postoje zakonske zapreke provođenja Odluke Gradske skupštine, ali ista mora biti popraćena izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2011. i izmjenama i dopunama Programa.“ 

Te zaključuje:
Polazeći od proračunskih načela definiranih odredbama članka 4.-12. Zakona o proračunu, ... Gradska je skupština ... pozvana osigurati ostvarenje navedenih načela, uključujući i načelo uravnoteženosti Proračuna.“
Konačno, od pravila da Odluke koje donose predstavnička tijela moraju biti usaglašene s Proračunom (kao najvažnijim općim aktom) u konkretnom je slučaju Gradska skupština svjesno odstupila.
Razlozi za izmjene i dopune Proračuna (tzv. rebalans) opisani su člankom 43. Zakona o proračunu, a u ovom trenutku ih iz najmanje dva razloga nije moguće provesti: 

1. Odluka koju je predložio gradonačelnik, dio je strategije aktivne politike brige o građanima i zaštite onih slabijih dohodovnih mogućnosti u uvjetima krize, a o čemu je, na prijedlog gradonačelnika, vodila brigu i Gradska skupština prigodom izglasavanja Proračuna za 2011. i pratećeg Programa, te 

2. ostvareni prihodi Proračuna za 2011. u prvih su 5 mjeseci i dalje manji, kako u odnosu na plan tako i na prethodnu godinu, te u ovom trenutku ne postoji mogućnost supstitucije prihoda planiranih iz sredstava participacije u cijeni predškolskih ustanova, a da se ne ugrozi načelo uravnoteženosti Proračuna, na što Ministarstvo financija RH u svom Očitovanju posebno upozorava
.


Nadalje, zbog onih koji ovih dana nepromišljenim istupima pokušavaju unijeti nemir i nesigurnost, ne samo u roditeljske domove, već i u sam sustav predškolskog odgoja, bio sam prisiljen potpredsjednici Gradske skupštine Grada Zagreba gospođi Tatjani Holjevac odgovoriti i zamoliti je da ne izlazi iz okvira ovlasti koje ima kao potpredsjednica

Poštovana gospođo potpredsjednice Gradske skupštine, vezano za Vaš dopis koji ste uputili dječjim vrtićima Grada Zagreba (ravnateljicama, predsjednicima i članovima upravnih vijeća) slobodan sam Vas upozoriti i zamoliti da ne izlazite iz okvira ovlasti koje imate kao potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba.

U vašem dopisu pozivate se na Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11), a koja se sukladno očitovanju Ministarstva financija Klasa: 601-01/11-01/1, Urbroj. 51-05/2-11-5, od 15. lipnja 2011., ne može početi provoditi dok se ne izvrše potrebne izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2011. i izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011.

Stoga Vas još jednom, poštovana gospođo potpredsjednice, molim da svojim aktivnostima ne izlazite izvan zakonskih ovlasti, ne unosite nemir i ne remetite redovito funkcioniranje predškolskih ustanova Grada Zagreba.

Podsjetit ću Vas također da je u sustav predškolske skrbi Grada Zagreba uključeno 35.500 djece te preko 70.000 roditelja te Vas molim da svojim neodgovornim djelovanjem ne unosite nemir u desetke tisuća zagrebačkih obitelji.

U uvjerenju da ćete kao i do sada iznaći načina i mogućnosti za odgovorno obnašanje ove značajne funkcije, ponovno izražavam svoju spremnost za odgovornu suradnju s Gradskom skupštinom, a na dobrobit svih građana Grada Zagreba.


Dragi sugrađani, uvjeren sam da, u vremenu krize i recesije, ovaj novi sustav subvencija koji je, na moj prijedlog, donijela Skupština usvajanjem Proračuna za 2011. i Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi za 2011., na sjednici 20. prosinca 2010., znači pravedniju raspodjelu tereta krize, znači promicanje solidarnosti s onima kojima je najteže.
Da je to tako govore i podaci, prema kojima će za 48% djece vrtići biti besplatni, za 20% cijena ostaje ista kao i do sada, za 25% bit će viša, ovisno o prihodima po članu domaćinstva, a samo 7% plaćat će punu cijenu.
Uvjeren sam, dragi roditelji, da imam podršku većine vas koji imate djecu u gradskim vrtićima, pa čak i onih koji će od 1. 7. plaćati nešto više, zato što znam da većina gleda realno i da, po pitanju solidarnosti, Zagreb i Zagrepčani nikada nisu zakazali.

 

 

 


Vaš gradonačelnik
Milan Bandić


ARHIVA