clanak False

Informacija o prijedlogu novih mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa zagrebačkih dječjih vrtića

19.04.2017.

  

Drage Zagrepčanke i Zagrepčani!

 

Ponukan teškom gospodarskom situacijom, zbog koje mnoge obitelji jedva sastavljaju kraj s krajem, a vođen principima solidarnosti i socijalne pravednosti koje, osobito sada, ne smijemo iznevjeriti, uputio sam Gradskoj skupštini Prijedlog novog sustava participiranja u troškovima financiranja boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama.

 

Radi što boljeg informiranja, i na ovaj vas način, dragi sugrađani, želim izvijestiti o tom prijedlogu, o promjenama i dodatnim beneficijima koje osigurava Grad Zagreb.

 

Već dvanaest godina gradimo Zagreb kao najsocijalniji grad u Hrvatskoj, a vrijeme krize i recesije zahtjeva još više solidarnosti i  brige za one kojima je najteže.

Ideja vodilja je poznata - teret krize rasporediti što racionalnije i pravednije, vodeći računa da obitelji s najnižim primanjima plaćaju najmanje,  a da oni koji imaju više i plaćaju više.

Kriterij je ekonomska moć obitelji mjerena instrumentima koji su nam danas na raspolaganju (prihodovni cenzus: dohodak i drugi prihodi), a koji se već primjenjuju i u gradu Zagrebu – za besplatnu pokaznu kartu za javni prijevoz za umirovljenike, učenike, studente i nezaposlene, te mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike – ali i širom Hrvatske, na lokalnoj i državnoj razini, od dječjeg doplatka pa nadalje.

Za ilustraciju, umirovljenici kojima mirovina, odnosno, ukupni prihodi ne prelaze 900,00 kuna primaju 400,00 kuna pomoći, oni s mirovinama ili ukupnim prihodima od 901,00 do 1.200,00 kuna primaju 300,00 kuna, a umirovljenici s mirovinama i ukupnim prihodima od 1.201,00 do 1.500,00 kuna primaju 200,00 kuna pomoći.

 

 

 

PARTICIPACIJA ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA DJECE U JASLICE I DJEČJE VRTIĆE

 

Ekonomska cijena za redoviti 10-satni program u petodnevnom radnom tjednu, planirana na temelju prosječnih troškova programa sukladno odredbama članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, za 2013. iznosi 1.900,00 kn.

 

Prema novom prijedlogu, Grad Zagreb bi, ovisno o prihodima po članu zajedničkoga kućanstva, osiguravao od 1.300,00 do 1.750,00 kn mjesečno po djetetu, a roditelji bi plaćali od 150,00 do 600,00 kn mjesečno.

 

ISTO I ZA PRIVATNE I VJERSKE  DJEČJE VRTIĆE

 

Povećavanjem subvencija za privatne i vjerske dječje vrtiće već smo ove godine osigurali da se ti kapaciteti maksimalno iskoriste i da sva zagrebačka djeca imaju mogućnost upisa u dječji vrtić i jaslice.

Tim ustanovama osiguravat će se sredstva za redoviti 10-satni program predškolskoga odgoja (odnosno program kraćeg trajanja za djecu s teškoćama u razvoju) po upisanom djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba. Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Grada Zagreba bio bi isti kao i za gradske vrtiće – od 1.300,00 do 1.750,00 kuna – ovisno o prihodovnom razredu pojedine obitelji.

 

RASPONI PARTICIPACIJE RODITELJA U CIJENI VRTIĆA

 

Po principu da oni koji imaju više, plaćaju  više, a oni koji imaju manje, plaćaju manje, predložio sam sljedeće raspone - prema prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkoga kućanstva (ostvarenom  u prethodnoj godini):

 

  • do 2.500,00 kn (po članu zajedničkoga kućanstva) – cijena 150,00 kn za 10-satni program (četveročlana obitelj s prihodima do 10.000,00 kn);

 

  • od 2.501,00 do 3.500,00 kn               - cijena 300,00 kn (četveročlana obitelj s prihodima od 10.000,00 do 14.000,00 kn);

 

  • od 3.501,00 do 4.500,00 kn               - cijena 450,00 kn (četveročlana obitelj s prihodima od 14.000,00 do 18.000,00 kn);

 

  • od 4.501,00 kn i više - cijena 600,00 kn (četveročlana obitelj s prihodima većim od 18.000,00kn).


 

 

OLAKŠICE ZBOG KREDITA I PODSTANARSTVA

 

 

Važno je za napomenuti da smo prilikom utvrđivanja participacije roditelja,  za mlade obitelji – one na kojima počiva demografska i gospodarska budućnost Zagreba i Hrvatske – predložili da se ostvareni prihodi u prethodnoj godini umanjuju za iznose poreza i prireza, rate stambenog kredita za prvu nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca (podstanarstvo).

 

OSTAJU I DODATNE OLAKŠICE ZA POJEDINE KATEGORIJE

 

Također, ostaju i dodatne olakšice u plaćanju redovitoga programa za roditelje djece s prebivalištem na području Grada Zagreba.


Vrtić besplatno pohađaju djeca invalida s invaliditetom 100 % i 90 %, te treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu.

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa smanjuje se na način da:

- 20 % plaća roditelj čija se obitelj koristi pravom na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi;

- 50 % plaća roditelj invalid s invaliditetom 80 do 60 %;

- 75 % plaća samohrani roditelj, roditelj s invaliditetom 50 % i manje, te roditelj čije drugo dijete iste obitelji polazi redoviti program.

 

***

Kao što vidite, u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji vodili smo se solidarnošću, pravednošću i socijalnom osjetljivošću prema našim sugrađanima, te smo nastojali da oni s nižim primanjima što manje osjete teret krize, proporcionalno ga dijeleći s onima boljega materijalnoga statusa.

Ugradili smo i dodatne mehanizme kao pomoć mladim obiteljima koje žive kao podstanari ili imaju kreditna opterećenja za stjecanje prve nekretnine kojom rješavaju svoje stambeno pitanje.

 

Uvjeren sam, dragi sugrađani,  da, kao i dosad, imam vašu podršku, a nadam se i očekujem da će ovoga puta prijedlog naići i na iskrenu podršku gradskih zastupnika te da ćemo u novu godinu ući s pravednijim sustavom, koji će pomoći da oni u najtežoj situaciji lakše i s više optimizma prebrode ovo krizno i recesijsko vrijeme.  

 

Vaš

 

Milan Bandić

Gradonačelnik Grada Zagreba


ARHIVA