clanak False

Radioamaterska postaja na najvišoj svjetskoj razini

19.04.2017.

Hrvatski DX klub je na svojoj natjecateljsku lokaciji u selu Kozjača, jugoistočno od Zagreba, postavio četiri antenska stupa s pripadajućim antenskim sustavima visine 25-40 metara i na taj način nastavio gradnju radioamaterske postaje koja će, kad bude dovršena koncem ove godine, biti na najvišoj svjetskoj razini.

Gradnja postaje započeta je još 2009. godine, a financirana je sredstvima dobivenim iz donacija i priloga članova Kluba, koji su sami obavili i dobar dio poslova na instalaciji različite opreme.

Instalirani antenski sustavi i oprema omogućuju istovremeni rad na svim frekvencijama koje se upotrebljavaju u radioamaterskim natjecanjima. Oprema je krajem 2010. i početkom 2011. godine vrlo uspješno testirana u više radioamaterskih natjecanja svjetske razine, u kojima sudjeluje više tisuća radioamatera.

Hrvatski DX klub, koji radi pod pozivnom oznakom 9A1A, među prvih je deset ekipa u svijetu te prve tri u Europi. Njegovi članovi višegodišnji su pobjednici radioamaterskih natjecanja na svjetskoj razini i tri su puta predstavljali Republiku Hrvatsku na svjetskim radioamaterskim prvenstvima.

Programske aktivnosti Hrvatskog DX kluba, člana Zagrebačkog radioamaterskog saveza, dijelom sufinancira i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport pa je 7. lipnja lokaciju na Kozjači posjetila i voditeljica njegova Odjela za tehničku kulturu Madeleine Wolf u pratnji Borisa Vrbanovića, predsjednika i Krune Horvatića, tajnika Zagrebačkog radioamaterskog saveza. Domaćini su im bili Nikola Perčin, predsjednik i Zdravko Balen, tajnik Hrvatskog DX kluba.

 


Novosti 2011