clanak False

Izložba fotografija članova Udruge Ozana

19.04.2017.

U vrlo agilnoj Galeriji Vladimira Horvata Zagrebačke zajednice tehničke kulture (Trg žrtava fašizma 14), u četvrtak, 7. srpnja 2011. otvorena je zanimljiva izložba polaznika besplatnog tečaja digitalne fotografije koji je za članove udruge Ozana tijekom godine održavao Zagrebački foto kino savez. On je, u suradnji s Udrugom sa socijalno-humanitarnim ciljevima Ozana, i organizirao ovu izložbu, koja će biti otvorena do 26. srpnja.

Ozana je udruga osnovana u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. O mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama svakodnevno skrbi u svom dnevnom centru za rehabilitaciju i radne aktivnosti. U njemu se odvija program koji objedinjava rehabilitacijsko-terapeutske aktivnosti i sadržaje socijalnog karaktera, a pri izboru sadržaja i kreiranju svakodnevnog ritma rada vodi se računa o specifičnim potrebama svakog korisnika programa.

Suradnja Zagrebačkog foto kino saveza i udruge Ozana započela je projekcijama zabavnih i edukativnih filmova u prostoru udruge u prigodi Uskrsa i Božića, a kasnije proširena organizacijom tečaja digitalne fotografije prilagođenog korisnicima. Dvadesetak polaznika uspješno je savladalo program rukovanja digitalnim fotoaparatom, ispravnog kadriranja i snimanja fotografija.

Fotografije pokazane na izložbi nastale su u zadnje dvije godine i samo su dio onih koje polaznici gotovo svakodnevno snimaju tijekom svojih aktivnosti i izleta u organizaciji Ozane.

 


Novosti 2011