clanak False

Predstavljen Statistički ljetopis Grada Zagreba 2016

10.03.2017.
Novi Statistički ljetopis Grada Zagreba 2016. sa podacima za 2015. predstavljen je u petak 10. ožujka 2017. u ZgForumu u Gajevoj 27. Svojim sadržajem Ljetopis je namijenjen najširem krugu korisnika: učenicima, studentima, gospodarstvenicima, građanima, stručnoj i široj javnosti.
 
Statistički podaci u Ljetopisu pokazuju da u Gradu Zagrebu živi procijenjeno 798 500 stanovnika, prosječno 1245 po km2, broj sklopljenih brakova iznosi 3 737, što je za 2,5% više nego godinu prije, broj živorođene djece je 8 039 ili gotovo 5 posto manje nego prethodne godine, iz Zagreba se iselilo u inozemstvo 5 046 stanovnika, što je porast za 62% u odnosu na godinu prije, istodobno je iz drugih dijelova Hrvatske u Zagreb doselilo 10 886 stanovnika, što je za gotovo 5% više nego prethodne godine. Stopa nezaposlenosti je 9,6%, veći dio zaposlenih radi kod pravnih osoba, od ukupnih osoba koje traže posao 52,9% su žene, a 39 549 mališana smješteno je u 295 vrtića.
 
Prosječna cijena prodanih novih stanova je u padu i iznosi 11 779 kuna po m2, a poboljšana je komunalna infrastruktura: dužina cjevovoda povećana je za 7,2%, kao i broj vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, potrošnje plina i električne struje. Preko Zračne luke Zagreb doputovalo je i otputovalo 2,5 milijuna putnika, a uspinjačom je prevezeno 741 tisuća putnika. Djelatnost pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane kontinuirano su u porastu, što potvrđuje 1 804 290 broja noćenja turista ostvarenih u 196 smještajnih kapaciteta. 
 
Ova numerička publikacija Odjela za statistiku Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada nezaobilazan je izvor informiranja svakoj tvrtki, tijelima državne uprave i lokalne samouprave te građanima koji žele dobiti pouzdane i precizne podatke o raznim aspektima gospodarskog i društvenog života glavnog grada Republike Hrvatske.
 
Statistički ljetopis Grada Zagreba s prekidima izlazi od 1931. godine i obogaćen je sadržajima brojnih drugih subjekata koji statistički prate zagrebačke mijene, kao i s ostalim statističkim publikacijama čiji su sadržaji prikupljeni i utemeljeni na bogatoj dokumentaciji i stoga Ljetopis vrijedan statistički izvor za mnoga promišljana o Zagrebu.
 
Tiskani primjerak najnovije statističke publikacije Grada Zagreba može se naručiti u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Odjelu za statistiku, Sv. Ćirila i Metoda 5 ili putem e-adrese: statistika@zagreb.hr.


 

Aktivnosti