clanak False

Predstavljanje Studije o javnim gradskim vrtovima u Zagrebu

01.02.2013.

Uzgoj povrća i voća u javnim gradskim vrtovima (eng. allotment gardens, njem. schrebergarten) već je godinama trend u zapadnoj Europi. Na taj se način omogućava građanima da se jeftino i zdravo prehrane, te da korisno i zabavno utroše svoje vrijeme. Slijedeći taj trend, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada je, temeljem inicijativa nekoliko gradskih ureda, mjesne samouprave i udruga Vrt i Parkticipacija, izradio Studiju mogućih lokacija za uređivanje javnih gradskih vrtova na području Grada Zagreba u kojoj su razmotrene urbanističke mogućnosti predloženih lokacija za realizaciju tog projekta.Ukupno je zaprimljeno četrdesetak inicijativa za lokacije na cijelom području Grada. Iako je unutar građevinskih područja, a posebno u gradovima, poljoprivredna namjena isključena, mogućnost privremenog korištenja u poljoprivredne svrhe regulirana je Odlukom o građevinskom zemljištu i Zakonom o poljoprivrednom zemljištvu. Djelatnici Ureda za strategijsko planiranje obišli su sve lokacije i izradili preglednu kartu na kojoj je označeno petnaestak prihvatljivih lokacija. Studijom se predlaže i način gospodarenja javnim gradskim vrtovima, uz predloženo trajanje zakupa od tri godine. Zaključak studije je da je potrebno, u suradnji s mjesnom samoupravom, ustanoviti zanimanje građana za male gradske vrtove i formulirati načine organiziranog upravljanja i korištenja, uz poštivanje ograničenja zadanih inkopatibilnim namjenama korištenja (infrastrukturni koridori, radne zone, vrijedni krajolici) prostora u poljoprivredne svrhe.

Studija je predstavljena 1. veljače 2013. u ZgForumu, pred punim auditorijem, u kojem su bili djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i članovi tima koji je izradio Studiju, Službe za mjesnu samoupravu, Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove, Odsjeka za zelene površine Gradskog ureda za prostorno uređenje, Agronomskog fakulteta, Udruga Vrt i Parkticipacija, građanske inicijative Eko ekipa Prečko, te nekoliko studenata Agronomskog i Arhitektonskog fakulteta.Nakon uvodne riječi koju je održala Valerija Kelemen Pepeonik, pomoćnica Pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranke Veselić Bruvo, arhitektica Nives Škreblin iz istog Ureda održala je prezentaciju Studije i iznijela sve ulazne podatke, prikazala strane i domaće primjere, te dala prijedlog sljedećih aktivnosti. Uslijedila je rasprava, u kojoj su prisutni aktivno doprinosili pitanjima i prijedlozima, te je najavljena buduća suradnja Grada, udruga i javnosti, s ciljem da se uspostavi sustav planiranja i korištenja javnih vrtova.slika


Aktivnosti