clanak False

Postavljeni stolići za prematanje

24.09.2019.
Grad Zagreb nastoji stvoriti socijalno okruženje unutar kojega će svako dijete imati uvjete za normalan psihički i tjelesni rast i razvoj. Danas, kada se više no ikada susrećemo sa demografskim slomom koji pogađa Hrvatsku, Grad Zagreb ulaže velike napore u provođenje demografskih mjera.
 
Grad Zagreb kontinuirano skrbi i unapređuje mjere pronatalitetne i socijalne politike koje pruža djeci, majkama, obiteljima, a sve sa ciljem da se stvori socijalno okruženje unutar kojega će svako dijete imati uvjete za zdravo i sigurno odrastanje.
 
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici donesen je u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u vezi s promicanjem dojenja na razini lokalne zajednice. Program je izradio Koordinacijski odbor Grada Zagreba za “Grad Zagreb, prijatelj dojenja”, u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u svezi s promicanjem i unapređenjem dojenja na razini lokalne zajednice.
 
Shodno navedenom, Grad Zagreb brojnim aktivnostima neprekidno radi na promicanju dojenja, a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja djece. Jer kao što znamo, opće prihvaćeno je da dojenje unaprjeđuje zdravlje majke i djeteta, a dugoročno doprinosi mnogim razvojnim ciljevima. Nastavno na prethodno, Grad Zagreb je dojenje prepoznao i imenovao prioritetom.
 
S obzirom na temeljne spoznaje o dječjem zdravlju i prehrani kao i s obzirom na informacije o prednostima dojenja, a iz kojih proizlazi da je dojenje pravo djeteta i njegove majke, zajednica je dužna osigurati najbolje moguće uvjete za ostvarivanje tog prava.

Prema tome, možemo reći da Grad Zagreb brojnim aktivnostima neprekidno radi na promicanju dojenja, a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja djece. Upravo je navedeno od velike javnozdravstvene vrijednosti i za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti kao i za promicanje i očuvanje mentalnog zdravlja od najranije dobi, uključujući dobrobiti za majku i širu obiteljsku zajednicu.

Grad Zagreb je u svom Proračunu osigurao sredstva i za klupe za prematanje i dojenje te za stoliće za prematanje djece u gradskim upravnim tijelima.


Adrese postavljenih stolića za prematanje:
  1. Odjel za središnje evidencije i registar birača, Ilica 25
  2. Područje gradske četvrti Peščenica, Žitnjak, Zapoljska 1
  3. Područje gradske četvrti Črnomerec, Trg Francuske Republike 15
  4. Područje gradske četvrti Susedgrad, Sigetje 2
  5. Područje gradske četvrti Medveščak, Medveščak 15, II. kat
  6. Područje gradske četvrti Maksimir, Petrova 116 
  7. Područni ured Novi Zagreb, Av. Dubrovnik 12
  8. Odjel za socijalnu skrb, Nova cesta
  9. Odjel za populacijsku politiku, Vodnikova 14
  10. Gradska uprava Grada Zagreba, Trg S. Radića 1

Grad Zagreb - prijatelj dojenja