clanak False

Banka humanog mlijeka - godišnjica osnutka

13.11.2020.
Darovano humano mlijeko najbolja je zamjena za majčino u okolnostima kada ona nije u mogućnosti dati vlastito mlijeko.

Sigurno i kvalitetno darovano humano mlijeko osiguravaju banke humanog mlijeka.

Ideja za osnivanje banke humanog mlijeka u Kliničkom bolničkom centru Zagreb (KBC Zagreb) rođena je 2005. godine. Za projekt je tada nedostajalo infrastrukture, financijske potpore i zakonskih okvira za rad. Projekt ponovo pokreće Ministarstvo zdravstva 2017. godine na inicijativu Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj i Hrvatske udruge grupa za potporu dojenja. Ovog puta KBC Zagreb osigurava prostor i daje stručnu podršku projektu, Ministarstvo zdravstva osigurava financijska sredstva za obnovu prostora i daje zakonski okvir za rad, a UNICEF daruje opremu.

Banka humanog mlijeka otvorena je 15. studenog 2019. godine. Organizacijski je dio Hrvatske banke tkiva i stanica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC-a Zagreb. U okviru banke ustrojen je i Odjel za promidžbu dojenja. S radom je počela u siječnju 2020., nakon dobivanja odobrenja za rad nadležnog tijela Ministarstva zdravstva. Odobrenje za rad dobiveno je prema Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica. Ovo je prva banka humanog mlijeka u Hrvatskoj a njezina je vizija djelovati kao nacionalna banka koja će osigurati dovoljno mlijeka za svu prijevremeno rođenu djecu u Hrvatskoj.

U prvoj godini rada Banke za darivanje se prijavila 191 majka, od čega ih je 63 postalo darivateljicama. Prikupilo se 327 litara, pasterizirano e 282 litre, a izdano 185 litara pasteriziranog darovanog humanog mlijeka. U razdoblju od siječnja do studenog 2020. darovanim mlijekom hranjeno je gotovo stotinu djece s pedijatrijskih odjela, prvenstveno jedinicama intenzivnog liječenja u Zagrebu i Osijeku.

Rad Banke su već u prvoj godini otežali epidemija COVID-19 i potres u Zagrebu.

U prvom valu COVID epidemije prikupljanje mlijeka je na više tjedana zaustavljeno zbog organizacijskih razloga u uvjetima karantene i nedovoljnog poznavanja virusa.

Uslijed potresa je Klinika za ženske bolesti i porode u Petrovoj pretrpjela znatna oštećenja i veći dio je bio izvan funkcije i bez grijanja. Neonatološki odjel je bio premješten u KB Dubrava, gdje majke nisu mogle donositi vlastito mlijeko. Zbog povećanih potreba za darovanim mlijekom iz Banke, unatoč teškim uvjetima rada, u Banci se svakodnevno pasteriziralo darovano mlijeko.

U ovom trenutku potrebe za mlijekom postaju sve veće jer se izdavanje mlijeka širi i na druge ustanove u Hrvatskoj.  Molimo sve majke koje imaju viška mlijeka da ga daruju u Banku. Darivateljica može postati svaka punoljetna majka koja je inače zdrava i čije dijete je mlađe od godinu dana.

Darivanje mlijeka može pomoći najugroženijoj skupini novorođenčadi u borbi za što bolji početak.
 
Kontakt mail i telefon:
banka.mlijeka@kbc-zagreb.hr telefon 01/4604 715
 
 


Letak

Grad Zagreb - prijatelj dojenja