clanak False

HUGPD: Mali savjetnik za uspješno dojenje_ Mitovi o dojenju

25.09.2020.
Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju HUGPD pripremila je i izdala brošuru „Mali savjetnik za uspješno dojenje“ namjenjenu trudnicama u cilju njihove što bolje pripreme za dojenje.

Brošura sadrži informacije o najčešćim mitovima/zabludama vezanim uz dojenje kao i objašnjenja koja su točna vezano uz navedene tvrdnje kako bi se i na ovaj način osigurala priprema i pružila podrška dojenju trudnicama i njihovim obiteljima za razdoblje koje ih uskoro očekuje.

Pripremu i izdavanje brošure financijski je omogućio Grad Zagreb.

Prema dogovoru sa Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba, brošure će dijeliti patronažne sestre voditeljice trudničkih tečajeva u Gradu Zagrebu na svim lokacijama njegovog održavanja,  tijekom mjesečnih sastanaka i održavanja grupa za potporu dojenju kao i u svim savjetovalištima za dojenje u Gradu Zagrebu.

Brošura Mali savjetnik za uspješno dojenje – Mitovi o dojenjuViše na mrežnoj stranici Hrvatske udruge grupa za potporu dojenju

Grad Zagreb - prijatelj dojenja