clanak False

Održana prva radionica projekta proGIreg

05.12.2018.
U Sesvetama je 3. i 4. prosinca u organizaciji mreže ICLEI (Lokalne vlasti za održivost – Local Governments for Sustainability), udruge Zelene i plave Sesvete i Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te ostalih lokalnih partnera (Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te tvrtka Komfor Klima Grupa d.o.o.) održana prva radionica kodizajna za dionike EU projekta proGIreg.

Sastanak je održan u prostoru Šahovskog kluba Sesvete u Kelekovoj 2, koji u vrijeme trajanja projekta, od ljeta 2018. do ljeta 2023. služi i kao info centar projekta. Kodizajn (zajedničko osmišljanje) podrazumijeva planiranje projektnih aktivnosti kao participativni proces koji uključuje široki raspon dionika, od budućih korisnika preko stanovnika okolnih područja, tvrtki na području i pojedinaca. Prisutne je pozdravila i izrazila svoju podršku Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba.

Radionica je okupila brojne lokalne dionike- pojedince, institucije i tvrtke, pa su tako u njoj sudjelovali predstavnici udruga Novi Jelkovec, Iskra, Krila, predstavnici Vijeća gradske četvrti Sesvete i Ureda za mjesnu samoupravu, Glazbene škole Sesvete, Sesvetske gimnazije, Tehničkog veleučilišta Zagreb, Muzeja Prigorja, Hrvatskih željeznica, te Zajednice bosanskih Roma u Hrvatskoj, a kratko su se pridružili i predstavili i predstavnici nizozemskog Instituta LE:NOTRE koji će u travnju 2019. organizirati Krajobrazni forum 2019 "Learning Landscapes". Na radionici je sudjelovao i Ivan Miličević, sesvetski sportaš i osnivač Funkcionalnog centra Elite Fit, koji je zastupao teme zdravlja i fizičke aktivnosti.

Rad u formi radionice osmišljen je kako bi se zajednički detaljnije isplanirale projektne aktivnosti koje će se provoditi 2020. i u prvoj polovici 2021. godine. Za potrebe projekta, gradovi predvodnici Dortmund, Torino i Zagreb razvijat će na odabranim lokacijama produktivnu zelenu infrastrukturu, odnosno rješenja temeljena na prirodi, a sve s ciljem da se aktivira zapušteni prostor bivše industrije te ga se učini pristupačnim i korisnim za lokalno stanovništvo. Planira se izvedba zelenih rješenja- živog laboratorija na području nekadašnje tvornice Sljeme Sesvete, koji će uključivati novi gradski vrt i modernizaciju postojećeg, akvaponičku instalaciju, ozelenjivanje krovova i zidova neke od postojećih zgrada, fotovoltaičku instalaciju, povezivanje dijelova četvrti biciklističkom stazom, te istraživanje načina da se rezultati projekta uključe u zakonsku i plansku regulativu.

Prva od tri planirane radionice imala je za cilj okupljanje grupe dionika, te istraživanje moguće vizije za 2030. područja obuhvata projekta, ali i čitavog naselja Sesvete. Promišljano je kojim bi se sredstvima moglo doći do ostvarenja te vizije, te koga bi se još od lokalnih i drugih dionika trebalo uključiti kako bi se taj cilj što potpunije i kvalitetnije proveo. Uključivanje dionika već u ranoj fazi projekta važno je kako bi se projektne aktivnosti provodile u skladu sa stremljenjima lokalne zajednice, jer su njima i namijenjene.

Radionica je ocijenjena kao vrlo korisna i plodonosna, te će se u dolazećem razdoblju definirati sljedeći koraci, kako bi se osiguralo da proces kodizajna zaživi i da se projekt oblikuje po mjeri Sesvećana i Sesveta. Sljedeća radionica planirana je u proljeće 2019. godine.

Aktivnosti