clanak False

Nacrt prijedloga Akcijskog plana za poticanje kulturnih/kreativnih industrija predstavljen u ZgForumu

15.01.2013.

Nacrt prijedloga Akcijskog plana za poticanje kulturnih/kreativnih industrija predstavljen u ZgForumu

U sklopu provedbe mjera i aktivnosti ZagrebPlana – razvojne strategije Grada Zagreba, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada koordinirao je izradu nacrta prijedloga Akcijskog plana poticanja kulturnih i kreativnih industrija u Gradu Zagrebu.

Izrada Akcijskog plana povjerena je timu Instituta za međunarodne odnose pod vodstvom dr.sc. Daniele Angeline Jelinčić, nastavno na raniju suradnju u utvrđivanju položaja i uloge zagrebačkih kulturnih i kreativnih industrija, kao i njihovog potencijala za doprinos gospodarskom rastu i sveukupnom razvoju Grada.

U posljednjih nekoliko godina u Europskoj uniji raste svijest o važnosti kulturnih/kreativnih industrija. Osim što su pokretači kulturne raznolikosti u Europi, te su industrije jedan od najdinamičnijih gospodarskih sektora Europe. One zapošljavaju milijune ljudi diljem EU-27, zauzimaju značajan udio EU BDP-a te rastu brže od ostatka ekonomije. Upravo stoga su strateškim dokumentom Europa 2020 kulturne industrije naznačene kao jedan od čimbenika gospodarske preobrazbe Europe.

Novi program EU-a za kulturu nazvan Creative Europe 2014-2020. predložen je od strane Europske komisije u studenom 2011. i još uvijek otvoren za raspravu pred Vijećem Ministara odnosno Europskim parlamentom. Glavni ciljevi tog programa su očuvanje i promocija kulturne i jezične raznolikosti; te jačanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora, a dva specifična cilja koje ovdje treba posebno istaći su povećanje financijskih kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora, posebice malih i srednjih poduzeća i organizacija; te podrška transnacionalne suradnje politika kako bi se potakao razvoj politika, inovacija, publike i novih poslovnih modela. Zanimljivost tog programa jest u novom modelu koji će pored financiranja kulture nastojati promijeniti ponašanje svojstveno nekim dijelovima sektora potičući ih na promjenu mentaliteta od javnih donacija prema kreditima, jačajući tako njihovu konkurentnost uz istovremeno smanjenje oslanjanja na javno financiranje.

Značajna nastojanja u afirmaciji i uključivanju kulturnih/kreativnih industrija u novu, “inovativnu” ekonomiju nedavno je pokrenulo i Ministarstvo gospodarstva, osnivanjem „Leadership“grupe klastera konkurentnosti kreativnog sektora.

Ciljevi koji se žele postići poticanjem razvoja kulturnih i kreativnih industrija Grada Zagreba, pa tako i izradom i donošenjem samog Akcijskog plana su: organizacija i stvaranje prostornih preduvjeta za djelovanje i prezentaciju rada kulturnih i kreativnih industrija, zapošljavanje, vidljivost grada (kulturne/kreativne industrije imaju potencijal profiliranja gradova), te urbani razvoj (kulturne/kreativne industrije su se pokazale kao pioniri često revitalizirajući pojedine gradske četvrti koje su bile u lošem stanju).

Nacrt prijedloga Akcijskog plana predstavljen je 15. siječnja 2013. u ZgForumu u Gajevoj 27 predstavnicima upravnih tijela državne i gradske razine te strukovnih udruženja kreativnih industrija. Strateški okvir Zagrebplana i razloge za izradu Akcijskog plana uvodno su prezentirale Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Irena Matković, voditeljica Odjela za strategijsko planiranje.

Daniela Angelina Jelinčić je podsjetila na prethodno provedeno istraživanje kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba, koje je bilo podloga za prepoznavanje značaja kulturnih/kreativnih industrija u ZagrebPlanu koji je Gradska skupština donijela 26.4.2012. U nastavku je objasnila metodologiju izrade Akcijskog plana, njegove strateške i specifične ciljeve i mjere.

U diskusiji koja je uslijedila predstavnici strukovnih udruženja, upravnih tijela i institucija posebno su upozorili na nedostatak međusektorske koordinacije na svim razinama i na potrebu veće vidljivosti uloge Sveučilišta u Zagrebu u samom dokumentu Akcijskog plana.

 

slika 1, slika 2 


Aktivnosti