clanak False

Žene za žene

03.05.2021.

 
KORISNIK: Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna
PARTNERI: Grad Zagreb, Udruga Nismo Same, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zagreb
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS:  Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.392.450,00 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 1.392.450,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 27. listopada 2020. do 27. travnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom će se unaprijediti  stručna osposobljenost teško zapošljivih žena koje se planira zaposliti na poslovima pružanja pomoći ženama oboljelim od malignih bolesti, odnosno osposobit će se 15 žena, pripadnica marginaliziranih skupina na tržištu rada s naglaskom na ženama starijima od 50 godina, mladim ženama koje su izašle iz sustava socijalne skrbi te ženama žrtvama obiteljskog nasilja. Projekt „Žene za žene“ izravno pridonosi socijalnoj uključenosti, poboljšanju stručne osposobljenosti, stjecanju radnog iskustva i održivoj zapošljivosti pripadnica ciljne skupine.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj ovog projekta je unaprijediti stručnu osposobljenost teško zapošljivih žena te ih zaposliti na poslovima pružanja pomoći ženama oboljelima od malignih bolesti. Kroz dodatnu edukaciju steći će specifična znanja za pomoć specifičnoj skupini krajnjih korisnica, a kroz projekt će ciljna skupina skrbiti o minimalno 90 žena oboljelih od malignih bolesti na način da će ih pratiti na kemoterapiju u zagrebačke bolnice, obavljati kupnju namirnica te pružati pomoć u kući za vrijeme liječenja.
 

Provedeni projekti