clanak False

Resourceful Cities - UrbReC (Urban Resource Centre)

09.11.2020.

 
KORISNIK: Grad Hag
PARTNERI: Grad Zagreb, Mechelen (Belgium), Patras (Greece), Ciudad Real (Spain), Oslo (Norway), Vila Nova de Famalicao (Portugal), Bucharest 3rd district (Romania), Cáceres (Spain), Opole (Poland)
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: URBACT III 2014. − 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.667.847,52 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 4.327.906,51 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 2. rujna 2019. do 13. svibnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Resourceful Cities Grad Zagreb imat će priliku razviti svoj integracijski plan, koji će olakšati uspostavu centara za urbane resurse kao platforme za razmjenu informacija, istraživanje i održivi razvoj u području gospodarenja otpadom te indikatore kojima će procijeniti utjecaj preventivnih mjera na nastanak otpada. Provedbom aktivnosti uspostavit će se i razvijati suradnja s obrtnicima, dobrotvornim i socijalnim ustanovama te pokušati angažirati nezaposleni građani.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest razvoj novih centara za urbane resurse koji će se uklopiti u prioritete hijerarhije otpada, razviti mjere za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustave održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: gospodarstvo@zagreb.hr

Provedeni projekti