clanak False

EDUBIZ - Edukacijom do zaposlenja

12.05.2020.

 
KORISNIK: Učilište EU projekti
PARTNERI: Grad Zagreb, HZZ - Regionalni ured Zagreb, Zagrebački inovacijski centar d. o. o., Zagrebački holding d. o. o. i Zagrebački električni tramvaj d. o. o.
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  986.219,13 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 986.219,13 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 27. ožujka 2019. do 15. listopada 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Edukacijom do zaposlenja poboljšao se pristup tržištu rada za pripadnike ranjivih skupina kroz razvoj kompetencija o provedbi EU projekata prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba te je uspostavljen sustav podrške preko Kluba za zapošljavanje za zainteresirane predstavnike ranjivih skupina i učenike srednjih škola. Uloga Grada Zagreba, odnosno Ureda za programe i projekte Europske unije, u provedbi Projekta bila je prenošenje iskustva i znanja u pripremi i provedbi EU projekata izvođenjem stručne prakse namijenjene ciljnoj skupini Projekta. 
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta bio je povećati zapošljivost nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području grada Zagreba u sektoru EU fondova kroz provedbu Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba, što je dovelo do bolje iskorištenosti EU fondova u RH te ojačalo kapacitete 42 osoba koje predstavljaju ranjive skupine s područja grada Zagreba provedbom inovativnog programa.
Rezultati projekta:
• 42 nezaposlene osobe, pripadnice ranjivih skupina, prošle su formalnu edukaciju u području EU fondova i praktičan rad kod članova LPZ-a i drugih partnera kako bi bile konkurentne na tržištu rada
• najmanje 42 zainteresirana predstavnika ranjivih skupina koristilo je usluge Kluba za zapošljavanje i 30 učenika srednjih škola sudjelovalo je na radionici za EU fondove i u Klubu za zapošljavanje.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: info@uep.hr

Provedeni projekti