clanak False

SENIOR AKTIV - Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba

09.11.2020.

 
KORISNIK: Matica umirovljenika Hrvatske
PARTNERI: Grad Zagreb i Institut za razvoj tržišta rada
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.838.122,44  HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 1.838.122,44  HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. lipnja 2020. do 1. lipnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive pridonoseći kvaliteti njihova življenja.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest jačanje kapaciteta Matice umirovljenika Hrvatske kao krovne umirovljeničke organizacije te županijskih ogranaka Matice za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području Grada Zagreba i Republike Hrvatske te razvoj i implementacija programa podrške umirovljenicima pri ponovnoj aktivaciji na tržištu rada kao socijalna inovacija koja će povećati socijalnu uključenost i prevenirati siromaštvo umirovljeničke populacije.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  guszoi@zagreb.hr


 

Provedeni projekti