clanak False

Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec

05.11.2019.
  • Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor RemetinecKORISNIK: Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
PRIORITETNA OS: Povezanost i mobilnost
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 331.651.787,38 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 320.957.209,87 HRK
EU SUFINANCIRANJE (EFRR): 272.813.628,39 HRK
NACIONALNO SUFINANCIRANJE (RH): 48.143.581,48 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. travnja 2017. do 30. studenog 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec učinjena je temeljita rekonstrukcija najfrekventnijeg prometnog čvorišta grada Zagreba i najvećeg kružnog toka u gradu, koja se sastojala od: izgradnje podvožnjaka na Jadranskoj aveniji/Aveniji Dubrovnik, opremanja prometnom signalizacijom novog prometnog rješenja, izmještanja i izgradnje nove svjetlovodne distribucijske mreže, vodokomunalne infrastrukture, plinovoda, javne rasvjete te krajobraznog uređenja. Temeljita rekonstrukcija imala je dvije faze te je obuhvatila i tramvajsku prugu.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj Projekta bio je povećati protočnost i sigurnost rotora Remetinec, a njegova je provedba pridonijela ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7a1 - Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj mreži Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK). Također, ovaj kapitalni gradski projekt povećao je sigurnost i protočnost kružnog toka te uvelike olakšao prometovanje u tom dijelu grada i riješio jednu od najvećih crnih prometnih točaka u Zagrebu.
 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr; euzg@zagreb.hr

POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/popis-projekata/rekonstrukcija-raskrizja-jadranske-avenije-i-avenije-dubrovnik-rotor-remetinec/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
https://www.zagreb.hr/rotor-remetinec-za-sigurniji-promet/107193
 
 

Vezani dokumenti


Provedeni projekti