clanak False

Smijeh kao lijek-Program za aktivne umirovljenike

03.05.2021.

 
KORISNIK: Umjetnička organizacija Binocular teatar
PARTNERI: Dom za starije osobe Centar; Napretkov kulturni centar
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS:  Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.973.493,80 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 1.973.493,80 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 26. listopada 2020. do 25. listopada 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva pridonijet će se povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici. Provedbom aktivnosti za jačanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina povećat će se kvaliteta života umirovljenika, podići svijest o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Kroz projekt će se provesti lokalni programi u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika, podići razina svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika, provesti i diseminirati istraživanje o povećanju kvalitete života umirovljenika te provesti socijalna inovacija.

Provedeni projekti