clanak False

Provedeni projekti

30.09.2020.
Grad Zagreb sa svojim je ustanovama i trgovačkim društvima u razdoblju od 2007. do kraja lipnja 2020. uspješno okončao 312 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, čija ukupna vrijednost doseže 1,8 milijardi kuna, a bespovratna sredstva 1,5 milijardi kuna.
Pri tome podjednak udio čine projekti iz pretpristupnih fondova i programa Unije, dok je udio broja završenih projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova oko 26%.
 
 
Provedeni projekti prema području*

 
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije