clanak False

Svi za pamćenje - SPAM

09.11.2020.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Klinika za psihijatriju Vrapče, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku - Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.421.954,69 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 1.421.954,69 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 22. rujna 2020. do 22. rujna 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Svi za pamćenje nastoji se pružiti podrška oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije pružanjem dviju novih socijalnih usluga na području Grada Zagreba, i to uspostave popodnevnog boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, radnim danom i subotom, kao i uspostave mobilnog tima za prijevoz do boravka i podršku u svakodnevnim aktivnostima. U okviru Projekta provodit će se i edukacije za njegovatelje.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima, omogućavanje inkluzije te poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, sve u cilju smanjenja troškova hospitalizacije. 
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  zdravstvo@zagreb.hr

 

Provedeni projekti