clanak False

Activation of Homeless/ ActiveHome

22.04.2021.


KORISNIK:
Razvojna agencija Savinjske regije d. o. o. (Republika Slovenija) 
PARTNERI: Grad Zagreb, Agencija za razvoj Istočne Srbije
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), IPA/IPA II
PROGRAM: INTERREG DUNAV 2014. – 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 374.461,65 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 318.292,15 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 3. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Cilj se odnosio na proces izrade i razvoja projekta  ActiveHome kako bi ga se moglo prijaviti na buduće natječaje za financiranje njegove provedbe. Naglasak Projekta bio je na pružanju lako dostupnih lokalnih usluga za beskućnike u gradovima i općinama Dunavske regije. Očekivani rezultat provedbe bio je doprinos ovoj specifičnoj temi jačanjem institucionalnih sposobnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, uspostavljanjem veze između organizacija civilnog društva i javnih službi te povećanjem socijalne uključenosti beskućnika u društvo.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Projekt je pridonio ovoj specifičnoj temi jačanjem institucionalnih sposobnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, uspostavljanjem veze između organizacija civilnog društva i javnih službi te povećanjem socijalne uključenosti beskućnika u društvo. Grad Zagreb, zahvaljujući Projektu, u mogućnosti je osigurati potrebna financijska sredstva za financiranje aktivnosti za razvoj usluga podrške žrtvama obiteljskog nasilja i počinitelja, što izravno pridonosi strateškim ciljevima Socijalnog plana Grada Zagreba i Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji. Uz navedeno, unaprjeđuje se i međunarodna suradnja na ovom području s partnerima iz Italije, Njemačke i Bugarske, što osnažuje i ustanovu Grada Zagreba „Dom Duga – Zagreb“ za unaprjeđenje skrbi i zaštite svojih korisnika.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: zorana.uzelac@zagreb.hr

Provedeni projekti