clanak False

Teslino novo ruho-Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće

22.04.2021.

 
KORISNIK: Tehnički muzej „Nikola Tesla“
PARTNER: Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  3.406.446,75 HRK    
EU SUFINANCIRANJE:  2.577.770,99 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 2. listopada 2017. do 2. prosinca 2019.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Teslino novo ruho obuhvaćena je izrada cjelokupne projektne dokumentacije za obnovu i uređenje objekata nepokretne kulturne baštine (vanjskog i unutarnjeg prostora) te uvođenje novih sadržaja koji povećavaju atraktivnost i vrijednost Tehničkog muzeja „Nikola Tesla“, privlače veći broj posjetitelja i generiraju nova radna mjesta te na taj način pridonose unaprjeđenju turizma grada Zagreba, zapošljavanju i gospodarskom rastu.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta bio je obnova kulturne baštine i uvođenje novih sadržaja te stvaranje novoga kulturnog proizvoda koji će pridonijeti zadovoljavanju kulturnih i turističkih potreba lokalnog stanovništva, povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine u društveni i gospodarski život grada Zagreba. 
Obnova je obuhvatila 754 četvorna metra u prizemlju i 1.952 četvorna metra na katu. Projekt je omogućio uvođenje novih sadržaja, uvođenje prostora i sadržaja vezanih za učenje o retrotehnologijama, uređenje i opremanje izložbene dvorane, novi prostor za edukativne programe. Projektom je omogućeno i uređenje 4000 četvornih metara dvorišta, a među novim je sadržajima i tematski park obnovljivih izvora energije kao svojevrsna gradska atrakcija vezana za znanost, tehnologiju i ekološke koncepte.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: veljko.mihalic@zagreb.hr; kultura@zagreb.hr

Provedeni projekti