clanak False

Za sportaše 50% jeftiniji testovi za testiranje na SARS-CoV-2

09.11.2020.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je na inicijativu Ministarstva turizma i sporta, a s ciljem što veće pomoći sektoru sporta u doba pandemije, donio odluku o 50% nižoj cijeni testiranja na SARS-CoV-2 (RT-PCR 3 ciljne sekvence). 

Kako bi se još više olakšalo sektoru sporta u financiranju navedenih testova, Ministarstvo turizma i sporta dalo je uputu Hrvatskom olimpijskom odboru za otvaranje posebne stavke u dijelu Javnih potreba u sportu s koje će se sufinancirati testiranje te će odobriti prenamjenu neiskorištenih sredstava za tu svrhu.

Također, sukladno uputi, o načinu korištenja ove pogodnosti Zdravstvena komisija HOO-a izradit će poseban protokol. 

Aktualnosti