clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži

13.07.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i projekata
na javni natječaj za
financiranje programa
i projekata udruga iz
područja prevencije
neprihvatljivog ponašanja
djece i mladeži

 
(13.8.2021.)
(izmjena 8.4.2022., 21.6.2022., 
10.5.2023., 13.7.2023.)
 
- za predsjednika:
Dunja Potočnik;
 
- za članove:
Iva Prpić,
Josipa Katalenac,
Tanja Paštar,
Marina Dimić Vugec,
Monika Pažur,
Dušan Borić.

 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba