clanak False

Izabrani članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Zagreba

17.09.2020.

Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14), članka 4. stavka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17 i 22/17) i članka 41. stavka 12. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 36. sjednici, 14. rujna 2020., raspravila je i prihvatila Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba što ga je podnio Odbor za izbor i imenovanja te je tajnim glasovanjem izabrala članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba:

  1. ČLAN: DOMAGOJ BAČIĆ
  Zamjenik člana: Ante Bačić
 
  2. ČLAN: ROKO GRUJA
  Zamjenik člana: Ivan Derk
 
  3. ČLANICA: JELENA JAGNJIĆ
  Zamjenik članice: Matija Kralj
 
  4. ČLAN: FILIP KLINAC
  Zamjenik člana: Otto Singer
 
  5. ČLAN: IVAN LACO
  Zamjenica člana: Doris Vrebac
 
  6. ČLANICA: DORA MIKETEK
  Zamjenik članice: Ivan Biošić
 
  7. ČLANICA: INES OREŠKOVIĆ
  Zamjenik članice: Ante Orešković
 
  8. ČLAN: MAKS PREBEG
  Zamjenik člana: Mario Matić
 
  9. ČLAN: MAKSIMILIJAN ŠIMRAK
  Zamjenica člana: Tea Jerković
 
  10. ČLAN: ALEN ŠUKURICA
  Zamjenica člana: Paula Bačić
 
  11. ČLANICA: LARA TOMKIĆ
  Zamjenica članice: Ana Tomkić
 
  12. ČLANICA: LUCIJA TOPOLOVEC
  Zamjenik članice: Ivan Luis Glavich Mandarić
 
  13. ČLAN: NIKOLA TOPOLOVEC
  Zamjenik člana: Mario Oraić
 
  14. ČLAN: IVAN UZELAC
  Zamjenik člana: Antonio Žulj
 
  15. ČLAN: PETAR VRANJKOVIĆ
  Zamjenica člana: Matea Šoljić


Aktualnosti