clanak False

Živjeti s klizištima

08.03.2013.

Izložba fotografija 'Živjeti s klizištima' koju je organizirao Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u partnerstvu s Regionalnom jadransko – balkanskom istraživačkom mrežom za klizišta, i  suradnji s Gradskim uredom za upravljanje u hitnim situacijama, otvorena je 08. ožujka, 2013 u ZgForumu, u Gajevoj 27, Zagreb.

Izložba je popratni događaj 1. Regionalnog simpozija o klizištima koji se održavao u Zagrebu 7. – 9. ožujka 2013, pod pokroviteljstvom Međunarodnog konzorcija za klizišta (ICL) i regionalne Jadransko – balkanske istraživačke mreže za klizišta Međunarodnog konzorcija za klizišta (ICL ABN).  Sam simpozij je u neposrednoj vezi i sa znanstveno istraživačkim hrvatsko – japanskim projektom pod nazivom 'Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje rizika klizanja i bujica u Hrvatskoj', kojem je Grad Zagreb partner.

Prostor na kojem je ovaj međunarodni projekt koncentrirao svoje aktivnosti u Zagrebu je područje Kostanjeka. Zagrebačko klizište Kostanjek, zahvaljujući ovom hrvatsko – japanskom projektu, dobilo je sofisticirani sustav za praćenje koji omogućuje i rano upozoravanje u slučaju ekstremnih uvjeta, kako bi se osigurale pravovremene informacije službama koje su zadužene za organizaciju pripravnosti u hitnim situacijama.  Koristi ovog projekta brojne su i za upravu i za građane i njihovu imovinu i ogledni su primjer uspješnosti praktične primjene znanstvenih dostignuća.

Nakon što je g. Stjepan Kelčec Suhovec, zamjenik pročelnice  Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada pozdravio uzvanike, izložbu je otvorila gđa. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica dogradonačelnika, te proglasila pobjednika natječaja za najbolju fotografiju, te drugu i treću nagradu.

Detaljnije o samoj izložbi govorili su prof. Hideaki Marui, voditelj s japanske strane hrvatsko – japanskog projekta i prof.dr.sc. Željko Arbanas sa Građevinskog fakulteta u Rijeci, koji je istom prilikom i promovirao knjigu 'Landslides: Global Risk Preparedness' profesora Kyoji Sassa sa Sveučilišta u Kyotu i njegovih suradnika. Na kraju, Ana Magdić, dipl.ing.arh. iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao voditelj ocjenjivačkog suda za ocjenu fotografija, predstavila je članove ocjenjivačkog suda, te proceduru natječaja i kriterije za ocjenjivanje najbolje fotografije.

Slika 1, slika 2

 

       Živjeti s klizištima, brošura