clanak False

Zdravi i Aktivni u MIRovini - ZAMIR

03.05.2021.

 
KORISNIK: Udruga hrvatski ratni veterani Zagreba
PARTNER: Grad Zagreb, Udruga Tigar 90/91 Rakitje, Matica umirovljenika Trešnjevka
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
PRIORITETNA OS: Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.646.591,58 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 1.646.591,58 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. veljače 2021. – 1. veljače 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom će se pridonijeti stvaranju poticajnog okruženja za uključivanje i sudjelovanje umirovljenika u što većem broju aktivnosti i programa što će blagotvorno djelovati na njihovo psihofizičko zdravlje i osjećaj društvene koristi i pripadnosti te im omogućiti da svojim znanjima i iskustvom pridonose u oblikovanju i razvoju zajednice.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz razvoj inovativnog programa aktivnog starenja i socijalnog uključivanja umirovljenika i povećanje kvalitete života umirovljenika u zajednici. Provedbom projekta smanjit će se usamljenosti društvena isključenost umirovljenika te će im se sudjelovanjem u programima projekta poboljšati kvaliteta življenja i učiniti ih aktivnim sudionicima života u lokalnoj zajednici.

Projekti u provedbi