clanak False

Rekonstrukcija napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici

09.11.2020.

 
KORISNIK: Etnografski muzej
PARTNER: Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 41.169.216,74 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 34.602.834,20 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. siječnja 2019. do 15. kolovoza 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt se odnosi na obnovu i uređenje zgrade muzejske čuvaonice u Kačićevoj 9/2. Uređenjem napuštene zgrade i osiguranjem novih prostora za kulturne djelatnosti (čuvaonice, restauratorske radionice, fotostudio, prostori za edukativne aktivnosti) stvorit će se preduvjeti za kontinuiranu promociju i zaštitu materijalne i nematerijalne baštine.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest osiguranjem novih, primjerenih prostora za kulturne djelatnosti (čuvaonice, restauratorske radionice, fotostudio, prostori za edukativne aktivnosti) stvoriti preduvjete za kontinuiranu promociju i zaštitu materijalne i nematerijalne baštine i osiguranje njezine dostupnosti, cjelogodišnju organizaciju kulturnih događanja, edukaciju i motiviranje građana, osobito djece i mladih za sudjelovanje u kulturnom životu te unaprjeđenje suradnje s odgojno-obrazovnim i baštinskim institucijama te udrugama civilnog društva kako bi se kontinuirano djelovalo na aktivnije uključivanje djece i mladih u kulturni život Urbane aglomeracije Zagreb.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: ghorjan@emz.hr; euzg@zagreb.hr

Projekti u provedbi