lista bez dat + 138684

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada


KORISNIK: Grad Zagreb
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:    69.023.965,00 HRK   
EU SUFINANCIRANJE                           58.670.370,25 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: siječanj 2020. - veljača 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada na javnim površinama i kod korisnika usluge čime će se omogućiti odvajanje otpada na mjestu nastanka.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine otpada koji se može reciklirati i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  nera.pavic@zagreb.hr
POVEZNICE: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=df13335e-8dc0-4ab5-9651-90e5bef51c1c
 

Projekti u provedbi