clanak False

Nabava 65 autobusa za ZET d. o. o.

11.06.2021.

 
KORISNIK: Zagrebački električni tramvaj d. o. o.
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Povezanost i mobilnost
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 180.496.620,83 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 122.737.702,16 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 10. lipnja 2021. do 31. prosinca 2023. 
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projektom će se nabaviti 65 autobusa EURO VI norme, čime će se osigurati kvalitetna i održiva usluga javnoga gradskog prijevoza na području grada Zagreba.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Projektom „Nabava 65 autobusa za ZET d. o. o.” pridonijet će se unaprjeđenju javnog prijevoza na području grada Zagreba te povećati dostupnost i udobnost javnog prijevoza za sve građane, smanjit će se štetan utjecaj prometa na okoliš i broj nesreća u javnom prijevozu, povećati osobna sigurnost vozača i putnika te smanjiti troškovi održavanja vozila.
Osuvremenjivanjem autobusnog voznog parka te povećanjem kvalitete usluge prijevoza osigurat će se i veća mobilnost građana i dostupnost grada kao gravitacijskog centra građanima koji putuju iz prigradskih i okolnih manjih mjesta.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: vanja.martinovic@zet.hr

Projekti u provedbi