clanak False

CONNecting Cities Towards integration actiON - CONNECTION

09.11.2020.

 
KORISNIK: Eurocities Network
PARTNERI: Grad Zagreb, Tampere, Sofija, Madrid, Antwerpen, Rotterdam, Atena, Dortmund, Helsinki, Götenburg, Varšava, Pariz 
FOND: AMIF-2018-AG-INTE
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  15.490.984,50 HRK    
EU SUFINANCIRANJE:  13.941.886,05 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 30. ožujka 2020. do 30. ožujka 2023. 
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt CONNECTION fokusira se na pružanje podrške i pomoći manje iskusnim gradovima te kroz mentorstvo i pružanje potpore tim gradovima kreira nove politike kojima je cilj poboljšanje života migranata i izbjeglica.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata). Projektom će se izgraditi kapaciteti u gradovima koji nisu partneri na Projektu pozivajući osam gradova da se pridruže zajednicama prakse te osiguravajući trening za još 80 gradova razvijajući smjernice koje se odnose na poboljšanje života migranata i izbjeglica.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: mmljp@zagreb.hr; andrija.petrovic@zagreb.hr
Financirano iz Fonda za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)
 

Projekti u provedbi