clanak False

Istraživanje utjecaja klimatskih promjena na razvoj plijesni, mikotoksina i kvalitetu žitarica s prijedlogom mjera

03.05.2021.

 
KORISNIK: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
PARTNER: Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet; Prehrambeno-biotehnološki fakultet
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS:   Klimatske promjene i upravljanje rizicima
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.976.004,01 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 2.527.338,41 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom će se kroz istraživanje provesti izolacija i identifikacija svih plijesni i mikotoksina koje će se razviti na žitaricama tijekom njihovog rasta, u vrijeme žetve ili neposredno nakon žetve te tijekom njihova skladištenja. Pratit će se pojavnost plijesni i mikotoksina ovisno o vremenskim uvjetima, kao i ključni parametri kvalitete zrna pšenice, ječma i kukuruza.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Prema podacima dobivenim istraživanjem uspostavit će se algoritam za procjenu utjecaja klimatskih promjena na pojavnost plijesni i mikotoksina kao i na nutritivni sastav žitarica, uključujući makro i mikronutrijente koji će koristiti svim poljoprivrednicima da bi na vrijeme i na pravilan način pristupili zaštiti žitarica od mogućih vremenskih uvjeta.
 

Projekti u provedbi