clanak False

„GENPROCURE - Gender Equality in public Procurement“ („GENPROCURE - Ravnopravnost spolova u javnoj nabavi“)

17.11.2023.KORISNIK: Ulogu vodećeg partnera ima općina Vila Nova de Famalicăo (Portugal). Grad Zagreb ima ulogu Partnera
FOND: Europski fond za regionalni razvoj
PROGRAM: Program URBACT IV
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 847.160,00 EUR
EU SUFINANCIRANJE: Udio Grada Zagreba u ukupnom proračunu projekta iznosi 74.640,00 EUR od čega je 59.712,00 EUR sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od lipnja 2023. godine do prosinca 2025. godine.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Grad Zagreb sudjeluje kao partner u projektu pod nazivom „GENPROCURE - Gender Equality in public Procurement“ („GENPROCURE - Ravnopravnost spolova u javnoj nabavi“). Projekt je prijavljen na Program URBACT IV 2021-2027 koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru projekta izraditi će se Akcijski plan koji će se odnositi na devet uključenih gradova a koji će prikazati kako se ravnopravnost spolova može uključiti u postupke javne nabave. Vodeći Partner na Projektu je općina Vila Nova de Famalicăo (Portugal), a uz Grad Zagreb partneri na Projektu su i Grad Koszalin (Poljska), Satu Mate County Intercommunity Development Association (Rumunjska), općina Messina (Italija), općina Ibrany (Mađarska), općina Alcoy (Španjolska), općina Umea (Švedska) i Odjel za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona (DDIP ZDC, Bosna i Hercegovina).
 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta je izrađen Akcijski plan koji će sadržavati preporuke gradovima kako se ravnopravnost spolova može uključiti u postupke javne nabave. Navedeni Akcijski plan će sadržavati opis početnog stanja svih uključenih gradova u provedbi postupaka javne nabave kao i preporuke za poboljšanje i što veće uključivanje ravnopravnosti spolova u postupak javne nabave. Konkretnije, za Grad Zagreb to znači kako treba osnovati svoju lokalnu URBACT grupu čija je zadaća detektirati probleme u području ravnopravnosti spolova u postupcima javne nabave te otkriti i ponuditi moguća rješenja kako bi se ti problemi na lokalnoj razini uvrstili u Akcijski plan mreže.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: igor.kozina@zagreb.hr; matea.brajko@zagreb.hr
POVEZNICA: www.urbact.eu

DOKUMENTI:

Projekti u provedbi