clanak False

Jačanje cyber sigurnosti za sigurnu i pouzdanu distribuciju plina

03.05.2021.

KORISNIK:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
PARTNER: Zavod za sigurnost informacijskih sustava
PROGRAM: Instrument za povezivanje Europe (CEF) 2014. − 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.148.007,63 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 2.361.003,86 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. siječnja 2020. do 1. lipnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom će se poboljšati kibernetička sigurnost i pouzdana distribucija plina, odnosno sigurnost ključnih informacijskih sustava. Ključni informacijski sustavi obuhvaćaju mrežu Operativne tehnologije (OT) za distribuciju plina i mrežu Informacijske tehnologije (IT). IT i OT mreže pokrivaju približno 350 radnih stanica i poslužitelja. Također će se provesti procjena rizika i razviti okvir za administrativne kontrole, primijeniti i testirati IKT rješenja za poboljšanje stava kibernetičke sigurnosti i sposobnosti izvještavanja o incidentima te provesti obrazovne aktivnosti za osoblje.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Projektom će se ograničiti tehnička i ekonomska šteta od kibernetičkih-sigurnosnih incidenata poboljšanjem sposobnosti korisnika za prevenciju sigurnosnog rizika i adekvatnost reakcije u slučaju incidenata. Također će poboljšati suradnju korisnika s relevantnim dionicima kibernetičke sigurnosti na europskoj i nacionalnoj razini.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Nike.NodiloLakos@plinara-zagreb.
POVEZNICA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2019-hr-ia-0090  

Projekti u provedbi