clanak False

Trailblazer

07.07.2010.
Trailblazer (Transport and Innovative Logistics by Local Authorities with Zest for Efficiency and Realization / Transport i inovativne logistike lokalnih uprava s naglaskom na učinkovitost i provedbu) je EU projekt koji otvara novo područje unutar širokog spektra tema održive mobilnosti - unaprjeđivanje sustava transporta roba kroz grad na temelju prijenosa i prilagođavanja najsuvremenijih europskih iskustava.
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao koordinator projekta u ime Grada, u njegovu će provođenju, formirajući mrežu partnera, surađivati s drugim nadležnim gradskim uredima, znanstvenim institucijama, tvrtkama koje obavljaju transport i dostavu roba na području Grada Zagreba, udrugama civilnog društva, građanima i dr.
Ono što će tijekom odvijanja projekta Gradu Zagrebu biti osobito vrijedno jest razmjena iskustava, znanja i primjera dobre prakse iz različitih sredina. S obzirom na sastav sudionika, način rada i koherentnost grupe, što se pokazalo tijekom zagrebačkog sastanka, očekujemo odlične rezultate projekta koji će biti mjerljivi i primjenjivi u planiranju i upravljanju transportom roba. Ostvareni kontakti s uvaženim institucijama i gradovima partnerima, te reference stečene tijekom ovoga i projekata EU-a koji se već provode, sigurno će otvoriti nove suradnje na ovom i na drugim područjima.
 
Ciljevi projekta:
  • Provedba aktivnosti iz Planova isporuke i opskrbe koje pripremaju gradovi koje svrstavamo u skupinu Pathfinder - to su sudionici na projektu, uključujući i Grad Zagreb
  • Evidentiranje smanjenog korištenja energije provedbom Planova
  • Prijenos znanja i razmjena iskustava između iskusnijih i manje iskusnih sudionika na projektu
  • Promicanje u lokalnim i regionalnim tijelima uprave te u privatnom sektoru u Europi primjene najboljih postupaka za postizanje energetske učinkovitosti u prijevozu roba

Rezultati provedbe projekta bit će ključni dokumenti temeljeni na najsuvremenijim Planovima isporuke i opskrbe, uključujući:
  • Niz primjera (case studies) najboljih postupaka u praksi
  • Planove isporuke i opskrbe za grupu Pathfinder, uključujući Grad Zagreb
  • Komplet alata za izradu Plana za isporuku i opskrbu i Smjernice za izradu Planova isporuke i opskrbe
  • Tri radionice o Planovima isporuke i opskrbe
  • Niz biltena o projektu
  • Dvije konferencije o projektu
 
Partneri (konzorcij):
6 gradova: Borlange (Švedska), Eskilstuna (Švedska), Vaxjo (Švedska), Vercelli (Italija), London Borough of Sutton (Velika Britanija), Zagreb
6 institucija: Climate protection Agency Sweden (Švedska), iclei European Secretariat GmbH (Njemačka), Transport Research Centre (Češka), Engineer School in Industrial Engineering (Francuska), Deutsche Post ag (Njemačka), Transport &Travel Research Ltd.
Koordinacija projekta: Transport &Trevel Research Ltd (ttr), Velika Britanija, www.ttr-ltd.com, koordinator: Sarah Clifford
Financiranje: sredstva EU-a, Operational programme Intelligent Energy Europe (iee ) - ukupno 126.518 €, vlastita sredstva partnera - sredstva Grada Zagreba osigurana su proračunom na poziciji Ureda
Trajanje: 34 mjeseca, počevši od 1.srpnja 2010.