clanak False

CH4LLENGE

11.01.2017.
Projekt CHALLENGE bavi se adresiranjem ključnih izazova u planiranju održive mobilnosti u gradovima. Nastojat će razviti inovativna, ali praktično ostvariva rješenja za najčešće barijere u primjeni planova održive mobilnosti, kroz paket mjera koji bi trebao potaknuti sve dionike na aktivno sudjelovanje, te stvaranje prijedloga fleksibilne, ali učinkovite strategije prema nadležnim institucijama. Projekt je utjecao na podizanje razine javne svijesti o važnosti sudjelovanja građana, dionika i gradskih institucija u donošenju odluka bitnih za poboljšanje uvjeta u gradskoj mobilnosti, a samim time i poboljšanja kvalitete života u Gradu Zagrebu čime su postavljeni temelji za razvoj Plana održive urbane mobilnosti.

Nositelj/partneri na projektu:
Koordinaciju CH4LLENGE Projekta provodio je Rupprecht Consult Gmbh - Forschung and
Beratung GmbH (DE)
Lokalni koordinator: Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
9 gradova: Amiens (FR), Brno (CZ), Budimpešta (HU), Dresden (DE), Gent (BE), Krakow (PL),
Timisoara (RO), Zagreb i West Yorkshire (UK)
8 institucija: RC - Rupprecht Consult - Forschung and Beratung, GmbH, UNIV - Leeds-
University of Leeds (Institute for Transport Studies), PUT - “Politehnica” University of
Timisoara, UIRS - Urban Institute of the Republic of Slovenia, ATU - The Association for
Urban Transition, POLIS - Promotion of Operational Links with Integrated Services, UBC -
Union of the Baltic cities Commission on Environment, FGM Amor
Datum početka i završetka provedbe projekta: 21.03.2013. - 20.03.2016.
Ukupna vrijednost projekta: 2.399.458,00 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz Programa Unije Intelligent Energy Europe Programme (IEE): 11.930,00 EUR

Ciljevi projekta:
Ciljevi projekta bili su ukazati na ključne izazove u planiranju održive mobilnosti u gradovima te uspostaviti kvalitetan i transparentan dijalog između svih zainteresiranih strana kroz aktivno uključivanje lokalnih dionika i građana u procese planiranja. Ciljevi su se također odnosili na unapređivanje geografske, političke, administrativne i međuinstitucionalne suradnje, utvrđivanje najprikladnijeg paketa mjera za ostvarenje ciljeva gradske politike te razvoj inovativnih i primjenjivih rješenja za najčešće barijere u primjeni planiranja održive mobilnosti u gradovima.

Aktivnosti projekta:
U sklopu projekta izrađeno je nekoliko smjernica za razvoj urbane mobilnosti pod nazivima Participacija građanstva, Međuinstitucionalna suradnja, Odabir mjera, Praćenje i vrednovanje. Provedeni su pilot projekti na temu smjernica Participacije među građanima te Međuinstitucionalne suradnje čime je testirana razina participacije građana, dionika te institucija u svrhu poboljšanja procesa donošenja odluka. Izrađena je studija Analiza postojećeg stanja mobilnosti u Gradu Zagrebu u svrhu pripreme izrade plana održive urbane mobilnosti te je povećana razina svijesti institucija i javnosti o mobilnosti, te razina razumijevanja važnosti prioriteta i mjera.

Smjernice:
SUMP - participacija
SUMP - suradnja
SUMP - odabir mjera
SUMP - praćenje i evaluacija
 
Brošure:
SUMP - sudjelovanje
SUMP - institucionalna suradnja
SUMP - odabir mjera
SUMP - praćenje i vrednovanje