clanak False

CUPA

21.10.2015.
Cooperative Urban Planning Approaches:
CUPA PROJEKT ZAGREB

Grad Zagreb se krajem 2012. godine uključio u međunarodni projekt CUPA - Cooperative Urban Planning Approaches.
 
Temeljni cilj projekata kod svih gradova sudionika je bio povećati održivu kvalitetu prostora korištenjem integriranog pristupa i interdisciplinarne suradnje, kroz koju se okupljaju stručnjaci da bi poticali rasprave o problemima u urbanom planiranje i njihovu utemeljenost na stvarnim društvenim potrebama. Dodana vrijednost projekta je njegov međunarodni karakter gdje su glavni partneri upravo gradovi, te pomno razrađena metodologija odvijanja radionica kao važan preduvjet za osiguravanje realizacije projekata u svakom gradu sudioniku.
 
Koordinatori projekta (u statusu stalnih sudionika) su Grad Beč (Magistrat 21B i 27), Vienna Business Agency (VBA), bečka planerska javna ustanova Tinavienna i mreža podunavskih gradova Donauhanse. Koordinator provedbe lokalnih aktivnosti bio je tadašnji Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
 
Zadatak projekta bio je u odabranom prostoru ili temi, kroz strukturirani metodološki i organizacijski pristup, dobiti očekivani rezultat primjenjiv u konkretnoj situaciji, te se upoznati sa europskim primjerima dobre prakse i potencijalom njihove prilagodbe na lokalnoj razini. Dio zadatka je i razvijanje novih oblika suradnje s drugim europskim gradovima te prijenos znanja i iskustava u postupcima odabira lokalnih partnera.

Rezultat projekta bila je Zagrebačka CUPA radionica, održana u srpnju 2013. godine, u organizaciji International Intervision Institute iz Nizozemske. Tema radionice bila je prostor Zagrebačkog velesajma, njegova revitalizacija i redefiniranje funkcija, očekujući da će rezultati radionice moći na odgovarajući način biti implementirani u aktivnosti Grada te naglasiti važnost predmetnog prostora kao jednog od strateških gradskih projekata.
U provedbu radionice, pored niza gradskih ureda, bili su uključeni i Geografski odsjek Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kao inicijator uključivanja Grada Zagreba u CUPA project), Zagrebački Holding i njegova Podružnica Zagrebački velesajam, Arhitektonski fakultet, Ekonomski institute i HGK-Komora Zagreb.
 
Follow-up i post-projektne aktivnosti:
2012. i 2013. godine, nakon završene Zagrebačke CUPA IL (Zagreb Immplementation Lab), gradski ured nastavlja pomovirati važnost CUPA projekta i njegove rezultate kroz različite redovite aktivnosti, organizaciju izložbi i izvješća o radu.
2014. godine u sklopu definiranja strateškog gradskog projekta Zagrebački velesajam, održavaju se radionice koje za stručnu podlogu koriste razultate CUPA radionice, te uključuju partnere sa Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su bili sudionici CUPA projekta.
2015. godine istraživački tim Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stručni tim tadašnjeg Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba izrađuju studiju Programske smjernice i program sadržaja strateškog gradskog projekta Zagrebački velesajam, elaborirajući detaljnije rezultate CUPA radionice i kreirajući dokument ugrađen u procedure realizacije svih gradskih projekata.
2015. godine u prostoru ZgForuma organizira se i skupna izložba triju tema: Strateški gradski projekt Zagrebački velesajam (postojeće stanje, vizija, ciljevi, smjernice), Zagrebački velesajam (povijesno - prostorni razvoj, planovi, natječaji, modeli preobrazbe, te rezultati radionice CUPA projekta) i Izložba studentskih radova Arhitektonskog fakulteta (na temu mogućih transformacija i infrastrukturnog unaprjeđenja Zagrebačkog velesajma). Izložba je otvorena u sklopu otvaranja javnih konzultacija, a cilj joj je bio zainteresirati opću i stručnu javnost na što aktivnije sudjelovanje u osmišljavanju daljnjeg puta ka transformaciji Velesajma u inovacijsko urbano područje.