clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „URBAN M - Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“

07.05.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za
provedbu
projekta

„URBAN M – Urban
Manufacturing Stimulating Innovation Through
Collaborative Maker
Spaces“

(7.5.2018.)
(izmjena 22.8.2018.,19.5.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 17.2.2022.
 
- predstavnici Grada Zagreba:
Ines Franov Beoković, Stručna služba Gradske uprave, voditeljica Projektnog tima;
Jure Šola, Stručna služba Gradske uprave, član Projektnog tima;
Martina Jelinić, Stručna služba Gradske uprave, članica Projektnog tima;
Nera Pavić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, članica Projektnog tima;
Svjetlana Maleković, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, članica Projektnog tima;
 
- predstavnica Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. – ZICER:
Lidija Zadro, članica Projektnog tima.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba