clanak False

Povjerenstvo za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost

04.03.2015.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI

Povjerenstvo za
ispitivanje minimalnih
uvjeta

za pružanje socijalnih
usluga starijim i
nemoćnim osobama,
beskućnicima,

usluga pomoći u kući
te usluga koje pružaju
fizičke osobe kao
profesionalnu djelatnost

(4.3.2015.)
 
-novi mandat: izmjena 7.10.2021.

 
 
- za predsjednicu:
Maja Bižić Odak, univ. spec. iur.,
 
- za zamjenicu predsjednice:
Andreja Ninić, dipl. socijalna radnica,
 
- za članove:
Jasenka Babić, dipl. ing. prehrambene tehnologije,
Bernard Gvozdenović, dipl. ing. sigurnosti,
Ines Jakšić, dipl. iur., univ. spec. admin. urb.,
Filip Kelava, dipl. ing. arh.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba