clanak False

Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

06.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
dodjelu gradskih
prostora na
korištenje
udrugama

(6.7.2017.)
(izmjena 21.11.2017.)
 
-novi mandat: izmjena 15.9.2021.
- za predsjednicu:
Marta Kiš;
 
- za zamjenicu predsjednice
Marijan Rešetić;
 
- za članice:
Ana Rakarić,
Romana Galić,
Elizabeta Knorr.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba