clanak False

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba u 2016. godini

23.11.2016.
Na temelju članka 16. Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba u 2016. godini kojeg je donio gradonačelnik Grada Zagreba 09.10.2016, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje
 
 
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine
i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima
na području Grada Zagreba u 2016. godini
 
 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba u 2016. godini.
 
  1. KORISNICI
 
Korisnici mogu biti lovozakupnici koji imaju u zakupu zajednička ili državna lovišta na području Grada Zagreba a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine.
 
  1. NAMJENA
 
Lovozakupnicima će se sredstva ostvarena od lovozakupnine dodijelit za slijedeće namjene:
1. unos pernate divljači u lovište,
2. osiguranje lovišta za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima,
3. nabavu repalenata za sprečavanje šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama u lovištu,
Lovozakupnicima će se sredstva za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima dodijeliti za slijedeće namjene:
4. nabavu uređaja i alata za gospodarenje lovištem.
5. prihranu i prehranu divljači.
6. održavanje lovnogospodarskih objekata.
 
  1. KRITERIJI
 
1. razmjer osiguranih vlastitih financijskih sredstava,
2. razmjer osigurane potrebne infrastrukture (organizacijske, komunalne, prometne),
 
  1. IZNOSI I ROKOVI
 
1.
 
Sredstva za unos pernate divljači mogu se odobriti lovozakupniku koji je u tekućoj godini sukladno Lovnogospodarskoj osnovi, kupio i u lovište unio fazansku divljač i to:
- do 8 tjedana starosti sredstva će se odobriti u iznosi od 30,00 kuna po kljunu, do ukupno najviše 100 kljunova po lovištu.
- za 16 tjedana i više starosti sredstva će se odobriti u iznosu od 50,00 kuna po kljunu, do ukupno najviše 100 kljunova po lovištu.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2015., na obrascu GZ/1
 
2.
 
Sredstva za osiguranja lovišta mogu se odobriti lovozakupniku koji je sklopio policu osiguranja za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima.
Sredstva će se odobriti u iznosu od 70% iznosa od ugovorene premije osiguranja za tekuću godinu.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2016., na obrascu GZ/2.
 
3.
 
Lovozakupnicima koji su nabavili repalente za sprečavanje šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama odobriti će se sredstva u visini do 2.000,00 kuna po ispostavljenim računima.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2016., na obrascu GZ/3.
 
4.
 
Lovozakupniku koji u tekućoj godini za potrebe uređenje lovišta nabavi uređaje i alate za gospodarenje lovištem i to: automatske hranilice, senzorske kamere za praćenje kretanja divljači, motorne kosilice i motorne pile, odobriti će se sredstva u visini do 5.000,00 kuna po ispostavljenim računima.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. Studenog 2016., na obrascu GZ/4.
 
5.
 
Lovozakupniku koji u tekućoj godini izvede radove za održavanje lovnotehničkih ili lovnogospodarskih objekat u lovištu, odobriti će se sredstva u visini do 5.000,00 kuna po ispostavljenim računima za računa za izvedene radove ili nabavu materijala.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2016., na obrascu GZ/5.
 
6.
 
Lovozakupniku koji u tekućoj godini obavi prihranu ili prehranu divljači sukladno odredbama Lovnogospodarske osnove, može se odobriti donacija u iznosu do 5.000,00 kuna po ispostavljenim računima.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2016., na obrascu GZ/6
 
  1. DOKUMENTACIJA
 
Dokumentacija je utvrđena na propisanim obrascima koji se objavljuju sa ovim Javnim pozivom i čine njegov sastavni dio. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 311, svakim radnim danom od 8 do 15,30 sati.
 
  1. ROK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
 
Zahtjevi će se riješiti u roku od 30 dana od dana zadnjeg roka za podnošenje zahtjeva.
 
  1. PREDAJA ZAHTJEVA
 
Zahtjevi se na propisanim obrascima i propisanom dokumentacijom predaju Područnom uredu gradske uprave Novi Zagreb, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 17, svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 sati. Obrasci  
 

ARHIVA