clanak False

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba u 2020.

24.02.2020.
Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 3/20), KLASA: 021-058/20-01/34, URBROJ: 251-01-03-20-6 od 11. veljače 2020., Gradska skupština Grada Zagreba objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba u 2020. godini.
 
TEKST NATJEČAJA
PRILOG 1. POPIS KATASTARSKIH ČESTICA
PRILOG. 2. PONUDA ZA ZAKUP
PRILOG. 3. TABLICA – PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA
PRILOG 4. IZJAVA O DUGOVANJU
PRILOG. 5. IZJAVA O SUGLASNOSTI
PRILOG. 6. GOSPODARSKI PROGRAM
PRILOG. 7. IZJAVA – POVEZANOST SA DRUGIM FIZIČKIM OSOBAMA
PRILOG. 8. IZJAVA – ISPUNJAVANJE GOSPODARSKOG PROGRAMA
PRILOG. 9. TABLICA PRIPADAJUĆI IZNOS UG
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE
 

ARHIVA