clanak False

Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi u 2019.

12.06.2019.
Uputa za prijavitelje:
 
Sukladno uputi HZMO od  8. srpnja 2019. izvještavamo podnositelje prijava da kao dokaz za bavljenje poljoprivredom kao osnovnom djelatnošću osim „Potvrde transakcije 117“ podnositelji prijave mogu prijavi priložiti potvrdu/elektronički zapis iz koje će biti vidljiv osnov osiguranja koji se izdaje na šalteru HZMO odnosno moguće ga je izvaditi  u ERPS – u elektroničkom obliku preko sustava e-građani.

Tekst Javnog natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi  u 2019.
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/18)
 
Natječajna dokumentacija:
Upute za prijavitelje
Popis prihvatljivih troškova
Kriteriji za bodovanje poslovnog plana PG
Uputa o pravima ispitanika u odnosu na osobne podatke
 
Obrasci za prijavu:
Obrazac prijave
Obrazac poslovnog plana
Obrazac poslovnog plana u excellu
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava da subjekt nije u stečaju, predstečajnoj nagodbi ili likvidaciji
Izjava o nepostojanju umjetno stvorenih uvjeta poslovanja

ARHIVA