clanak False

Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2018.

19.03.2018.
Tekst Javnog natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2018.
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/16 i 2/17)
 
Natječajna dokumentacija:
Upute za prijavitelje
Kriteriji za bodovanje poslovnog plana PG
 
Obrasci za prijavu:
Obrazac prijave
Obrazac poslovnog plana
Obrazac poslovnog plana u excellu
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Obrazac evidencije o prodaji poljoprivrednih proizvoda

ARHIVA