clanak False

Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2017.

03.03.2017.
6.3.2017.
  1. Tekst Javnog natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2017.
  2. Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)
  3. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/16 i 2/17)
 
Natječajna dokumentacija:
  1. Upute za prijavitelje
  2. Kriteriji za bodovanje poslovnog plana PG
 
Obrasci za prijavu:
  1. Obrazac prijave
  2. Obrazac poslovnog plana
  3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 
 

 

ARHIVA