clanak False

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba u 2017. godini

18.10.2017.
Na temelju članka 14. Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba u 2017. godini (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/17 i 20/17), Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine
i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima
na području Grada Zagreba u 2017. godini
 
 
 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba u 2017. godini.
 
 1. KORISNICI
Korisnici mogu biti lovozakupnici koji imaju u zakupu zajednička ili državna lovišta na području Grada Zagreba a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine.
 
 1. NAMJENA
Lovozakupnicima će se sredstva ostvarena od lovozakupnine dodijelit za slijedeće namjene:
 1. unos pernate divljači u lovište,
 2. nabavu uređaja i alata za gospodarenje lovištem.
 3. održavanje lovnogospodarskih objekata.
 4. prihranu i prehranu divljači.
 
      4. KRITERIJI
 1. razmjer osiguranih vlastitih financijskih sredstava,
 2. razmjer osigurane potrebne infrastrukture (organizacijske, komunalne, prometne),
   
 1. IZNOSI I ROKOVI
 1. Sredstva za unos pernate divljači mogu se odobriti lovozakupniku koji je u tekućoj godini sukladno Lovnogospodarskoj osnovi, kupio i u lovište unio fazansku divljač i to:
 • do 8 tjedana starosti sredstva će se odobriti u iznosi od 40,00 kuna po kljunu, do ukupno najviše 100 kljunova po lovištu.
 • za 16 tjedana i više starosti sredstva će se odobriti u iznosu od 60,00 kuna po kljunu, do ukupno najviše 100 kljunova po lovištu.
  Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2017., na obrascu GZ/3
2. Lovozakupniku koji u tekućoj godini za potrebe uređenje lovišta nabavi uređaje i alate za gospodarenje lovištem i to: automatske hranilice, senzorske kamere za praćenje kretanja divljači, motorne kosilice i motorne pile, odobriti će se sredstva u visini do 5.000,00 kuna po ispostavljenim računima.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2017., na obrascu GZ/4.
 
3. Lovozakupniku koji u tekućoj godini izvede radove za održavanje lovnotehničkih ili lovnogospodarskih objekat u lovištu, odobriti će se sredstva u visini do 5.000,00 kuna po ispostavljenim računima za računa za izvedene radove ili nabavu materijala.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2017., na obrascu GZ/5.
 
4. Lovozakupniku koji u tekućoj godini obavi prihranu ili prehranu divljači sukladno odredbama Lovnogospodarske osnove, može se odobriti donacija u iznosu do 3.000,00 kuna po ispostavljenim računima.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2017., na obrascu GZ/6
 
        
         6. DOKUMENTACIJA

Dokumentacija je utvrđena na propisanim obrascima koji se objavljuju sa ovim Javnim pozivom i čine njegov sastavni dio. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 311, svakim radnim danom od 8 do 15,30 sati.

         7. ROK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

Zahtjevi će se riješiti u roku od 30 dana od dana zadnjeg roka za podnošenje zahtjeva.
 
         8. PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se na propisanim obrascima i propisanom dokumentacijom predaju Područnom uredu gradske uprave Novi Zagreb, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 17, svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.
 

OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA


 

ARHIVA