clanak False

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2018. godini

14.11.2018.

Na temelju članka 11. Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2018. godini (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/18), Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje
 

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za korištenje sredstava ostvarenih od lovozakupnine
u 2018. godini

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za korištenje sredstava ostvarenih iz lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba u 2018. godini.


2. KORISNICI 

Korisnici mogu biti lovozakupnici koji imaju u zakupu zajednička ili državna lovišta na području Grada Zagreba a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine.


3. NAMJENA

Lovozakupnicima će se sredstva ostvarena od lovozakupnine dodijeliti za sljedeće namjene:

1. osiguranje lovišta za štete od divljači u prometu i na poljoprivrednim kulturama,

2. unos pernate divljači u lovište,

3. nabavu uređaja i alata za gospodarenje lovištem i održavanje lovnogospodarskih objekata, te repelenata,

4. prihranu i prehranu divljači.


4. KRITERIJI

Kriteriji za dodjelu novčanih sredstava su:

  • razmjer osiguranih vlastitih financijskih sredstava,
  • razmjer osigurane potrebne infrastrukture (organizacijske, komunalne, prometne).


5. UVJETI DODJELE I IZNOSI

1. Sredstva za osiguranja lovišta mogu se odobriti lovozakupniku koji je sklopio policu osiguranja za štete od divljači u prometu i na poljoprivrednim kulturama.
Sredstva će se za ugovorenu premiju osiguranja za tekuću godinu odobriti u cijelosti.

Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se na obrascu GZ/1.
 
2. Sredstva za unos pernate divljači u lovište mogu se odobriti lovozakupniku koji je u tekućoj godini kupio i u lovište unio fazansku divljač, u iznosu od 60,00 kuna po kljunu, do ukupno najviše 100 kljunova po lovištu, za fazansku divljač 16 tjedana i više starosti;

Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se na obrascu GZ/2.

3. Sredstva za nabavu uređaja i alata za gospodarenje lovištem i održavanje lovnogospodarskih objekata, te repelenata mogu se odobriti lovozakupniku koji je u tekućoj godini izveo radove za održavanje lovnogospodarskih objekata u lovištu te nabavio repelente za sprečavanje šteta od divljači u visini do 5.000,00 kuna po ispostavljenim računima.

Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se na obrascu GZ/3.
 
4. Sredstva za prihranu i prehranu divljači mogu se odobriti lovozakupniku koji je u tekućoj godini obavio prihranu ili prehranu divljači sukladno odredbama Lovnogospodarske osnove, mogu se odobriti sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna.

Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose na obrascu GZ/4.


6. DOKUMENTACIJA

Dokumentacija je utvrđena na propisanim obrascima koji se objavljuju sa ovim Javnim pozivom i čine njegov sastavni dio. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Av. Dubrovnik 12, Zagreb, soba 311, svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati, a dostupni su i na internetskoj stranici Grada Zagreba.
 

7. ROKOVI ZA PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2018.
Zahtjevi će se riješiti u roku od 30 dana od dana zadnjeg roka za podnošenje zahtjeva.


8. PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se na propisanim obrascima i propisanom dokumentacijom predaju u omotnici s naznakom „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA OSTVARENIH OD LOVOZAKUPNINE U 2018.“ i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu: GRAD ZAGREB, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb.


Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4

ARHIVA