clanak False

Javni natječaj za dodjelu nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020.

08.06.2020.
Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19) gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje Javni natječaj za dodjelu nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020. godini.

TEKST NATJEČAJA 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE
 
1. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE PRILIKOM PRIJAVE:

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU NOVE DRŽAVNE POTPORE ZA ZATVARANJE PROIZVODNIH KAPACITETA
IZJAVA O SUGLASNOSTI NOSITELJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE
IZJAVA O NEPREKIDNOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI
IZVADAK IZ UPISNIKA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ILI KOMPLETAN ISPIS IZ APLIKACIJE „AGRONET“
 
Zahtjev se treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni natječaj za dodjelu nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020.“ na adresu: GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, 10000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 12.
 
2. IZJAVE KOJE SE PRILAŽU NAKON PROCJENE PROIZVODNIH KAPACITETA UZ OSTALU DOKUMENTACIJU (VIDI TEKST NATJEČAJA):
 
A) AKO PODNOSITELJ ZAHTJEVA PRIHVAĆA UTVRĐENI IZNOS PROCJENE I MAKSIMALNI IZNOS POTPORE:

IZJAVA O PRIHVAĆANJU IZNOSA PROCJENE I IZNOSA POTPORE
IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZATVARANJE
IZJAVA O  ZATVARANJU  POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
IZJAVA O ZATVARANJU STOČARSKE PROIZVODNJE 
 
B) AKO PODNOSITELJ ZAHTJEVA NE PRIHVAĆA UTVRĐENI IZNOS PROCJENE I MAKSIMALNI IZNOS POTPORE:

IZJAVA O NEPRIHVAĆANJU IZNOSA PROCJENE I IZNOSA POTPORE
 
Dodatno potrebne informacije mogu se dobiti na: telefone: 6585-591, 6585-683, 6585-647;
mail: poljoprivreda@zagreb.hr

ARHIVA