clanak False

Zaključak o poništenju Poziv za isticanje kandidatura a izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba

02.09.2017.
objavljen je u Večernjem listu i Jutarnjem listu 2. rujna 2017.


Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16 i 2/17) i članka 41. točke 36. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 2. sjednici, 1. rujna 2017., donijela je
                           
 
ZAKLJUČAK
o poništenju Poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba
 
 
1. Poništava se Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba, objavljen 22. travnja 2017. u Večernjem listu, Jutarnjem listu i na web-stranici Grada Zagreba.
 
 
2. Ovaj zaključak objavit će se u Večernjem listu, Jutarnjem listu i na web-stranici Grada Zagreba.
 
 
KLASA: 021-05/17-003/93
URBROJ: 251-01-05-17-23
Zagreb, 1. rujna 2017.
 
PREDSJEDNIK     
GRADSKE SKUPŠTINE
 
dr. sc. Andrija Mikulić 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave