clanak False

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine

08.02.2024.
Na temelju članka 60. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22) i točke 4. Zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/24), gradonačelnik Grada Zagreba, 08. veljače 2024., objavljuje
 
JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine

Obrazac 1Prijavni obrazac za sudjelovanje u radu Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba

Obrazac 2 - Izjava o suglasnosti (privoli) za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Natječaji/ pozivi / javne rasprave